6 แหล่งที่พึ่งพิงยามเกษียณอายุที่มนุษย์เงินเดือนต้องทราบ


กรุ๊ปพนักงานประจำเป็นกรุ๊ปที่นับว่ามีการคิดแผนเกษียณอายุโดยระบบ มากยิ่งกว่ากรุ๊ปวิชาชีพอื่นๆไม่นับกรุ๊ปเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากว่า จะมีผลประโยชน์จากบริษัท หรือ ข้อบังคับผลประโยชน์แรงงานต่างๆที่ออกมาโดยภาครัฐ มาเพื่อช่วยเหลือ ดึงดูดใจให้มีการออม หรือ รักษาผลประโยชน์ luciabet ให้เหล่าบุคลากรรับประทานค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหลายแหล่ ทว่า จะเท่ากับการเกษียณอายุในตอนปลายหรือเปล่า เป็นปริศนาที่ตอบยาก แม้กระนั้นโดยส่วนมากจากประสบการณ์นักวางแผนเงินกว่า10 ปี ที่ช่วยกำหนดแผนการเงินให้แก่คนรับคำหารือ ขอตอบเลยว่า “ น้อยเกินไป” มักควรจะมีการชี้แนะให้ออมเพิ่มเสมอ ดังนี้ก็จะขึ้นกับจุดหมายไลฟ์สไตล์ตอนปลดเกษียณที่คาดหวัง รวมทั้งแหล่งเงินต่างๆที่เขามี แม้กระนั้นอย่างต่ำสิ่งที่เหล่าพนักงานประจำทั้งหลายแหล่น่าจะรู้สิทธิ์ของตนว่าในยามที่พวกเราปลดเกษียณ พวกเราพึงจะมีสิทธิ์อะไรบ้าง เพื่อพวกเราจะได้รู้รวมทั้งวางเป้าหมายสำหรับในการออมเพิ่มสำหรับปลดเกษียณของตัวเอง พวกเรามาดูกันนะคะ มนุษย์เงินเดือนเกษียณษ

1. เงินชดเชยค่าเสียหายเลิกว่าจ้าง
ในเรื่องที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจนกระทั่งเกษียณอายุ ตามพรบ.ป้องกันแรงงาน มาตรา 118 วรรค 2 ระบุว่านายว่าจ้างจึงควรชำระเงินทดแทนการเลิกว่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง luciabet โดยกล่าวว่า “การเกษียณอายุ” พอๆกับ “การเลิกว่าจ้าง” โดยอายุการเกษียณอายุ ก็ขึ้นกับแต่ละหน่วยงานระบุ ถ้าเกิดแต่ว่าหากหน่วยงานใดระบุอายุปลดเกษียณมากยิ่งกว่าอายุ 60 ปีบริบูรณ์

2. บำเหน็จเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคม (เงินออมชราภาพ)
ในทุกๆเดือน ในเวลาที่พวกเราได้รับค่าจ้างรายเดือน จะมีเงินที่ถูกหักไปสำหรับจ่ายกองทุนประกันสังคม นอกเหนือจากผลประโยชน์สุขภาพต่างๆที่ได้รับ ในยามเกษียณอายุ ผู้เอาประกันตนที่ชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน เมื่อครบอายุ 55 ปี

3. กองทุนสำรองดำรงชีพ
ต่อให้ยังไม่มีตัวกฎหมายบังคับให้ทุกบริษัทควรจะมีกองทุนสำรองดำรงชีพให้บุคลากร แม้กระนั้นก็มีบริษัทมากหมายขึ้นเรื่อยที่มองเห็นจุดสำคัญสำหรับเพื่อการช่วยเหลือส่งเสริมให้บุคลากรมีการออมเงินผ่านกองทุนสำรองดำรงชีวิต

4. ค่าทำขวัญพิเศษ หรือเงินบริจาคอื่นๆ
อันนี้ขึ้นกับแนวทางผลประโยชน์ของแต่ละบริษัท จากที่ผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างตกลงกัน โดยบางบริษัทอาจมีผลประโยชน์อื่นๆสำหรับบุคลากรปลดเกษียณ ยกตัวอย่างเช่น การให้หุ้นตามอายุงาน การแบ่งกำไร อื่นๆอีกมากมาย

5. เบี้ยเลี้ยงชีพคนวัยแก่
สำหรับคนที่มีชนชาติไทย มีบ้านเกิดในทะเบียนสำมะโนครัว แก่กว่า 60 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงชีวิตนี้ โดยในทุกๆปี

6. เงินออมตามภาคเต็มใจ
เงินออมต่างๆที่พวกเราเฝ้ามุมานะเก็บมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน มีอยู่หลายแบบอย่าง ผิดแผกแตกต่างตามการเสี่ยงแบบอย่างการลงทุน รวมทั้ง รูปแบบของสินค้าการลงทุนที่เลือก ตัวอย่างเช่น

i) กองทุนต่างๆอาทิเช่น กองทุนรวมเพื่อการดำรงชีพ (RMF) กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือการเก็บออมระยะยาว (SSF) กองทุนรวมทั่วๆไป อื่นๆอีกมากมาย

ii) รับรองสะสมทรัพย์สมบัติ ดังเช่นว่า รับรองสะสมทรัพย์สินแบบต่างๆ, รับรองควบการลงทุน ซึ่งหลายๆท่านอาจมองผ่านไปว่ารับรองต่างๆเมื่อสะสมจ่ายไปเป็นระยะเวลายาวๆก็จะมีมูลค่าด้วยเหมือนกัน ซึ่งพวกเราสามารถนับค่าเงินสดเป็นแหล่งเงินทุนเกษียณอายุของพวกเรา แต่ว่าดังนี้ ไม่รวมทั้งรับรองคุ้มครองป้องกันสุขภาพโดยส่วนมากจะเป็นประกันในแบบที่ไม่มีการสั่งสมราคา หรือจ่ายทิ้ง

iii) การลงทุนในแบบต่างๆดังเช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ อื่นๆอีกมากมาย ดังนี้สุดแต่ประสบการณ์การลงทุนของแต่ละบุคคล

กลับสู่หน้าหลัก

Leave a Comment